TOUAXTOUAXTOUAX

TOUAX

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

TOUP พื้นฐาน

TOUAX ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

TOUP มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 0.12 EUR ซื้อก่อน 8 กรกฎาคม เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.09%