KENDRION N.V.KENDRION N.V.KENDRION N.V.

KENDRION N.V.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

KENDR พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ KENDRION N.V.

สินทรัพย์รวมของ KENDR สำหรับ Q1 24 คือ 465.30 M EUR ซึ่งมากกว่า 0.65% มากกว่า Q4 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 0.21% ใน Q1 24 เป็น 289.7 M EUR

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: EUR
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี