CENERGY

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

CENER พื้นฐาน

CENERGY สรุปรายได้

รายได้ CENERGY สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 1.43 B EUR ซึ่งส่วนใหญ่ 964.39 M EUR มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Cables, ปีก่อนนำ 824.29 M EUR. กรีซ มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี CENERGY 435.58 M EUR, และปีก่อนนั้น 353.66 M EUR.

จากซอร์ส
จากประเทศ