BPOST พื้นฐาน

BPOST สรุปรายได้

รายได้ BPOST สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 4.40 B EUR ซึ่งส่วนใหญ่ 2.14 B EUR มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Belgium. เบลเยียม มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี BPOST 2.37 B EUR, และปีก่อนนั้น 2.53 B EUR.

จากซอร์ส
จากประเทศ