FUTURE 8 1/2-10 1/2 Y.GOV.BOND 6% FUTURES

FGBL1! EUREX
FGBL1!
FUTURE 8 1/2-10 1/2 Y.GOV.BOND 6% FUTURES EUREX
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

FUTURE 8 1/2-10 1/2 Y.GOV.BOND 6% FUTURES สัญญา

ทิกเกอร์
วันหมดอายุ
ราคา
ผันผวน %1วัน
ผันผวน1วัน
สูง1วัน
ต่ำ1วัน
คะแนนทางเทคนิค1วัน
FGBLU2022FUTURE 8 1/2-10 1/2 Y.GOV.BOND 6% FUTURES (SEP 2022)
2022-09-08154.280.10%0.16154.47153.24
มีแรงขาย
FGBLZ2022FUTURE 8 1/2-10 1/2 Y.GOV.BOND 6% FUTURES (DEC 2022)
2022-12-08151.590.05%0.07151.70150.74
มีแรงขาย
FGBLH2023FUTURE 8 1/2-10 1/2 Y.GOV.BOND 6% FUTURES (MAR 2023)
2023-03-08151.17−0.92%−1.41151.17151.17
มีแรงขาย