ยูโร / สวิสฟรังก์

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

EURCHF economic events