SOUTH VALLEY CEMENTSOUTH VALLEY CEMENTSOUTH VALLEY CEMENT

SOUTH VALLEY CEMENT

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

SVCE พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ SOUTH VALLEY CEMENT

สินทรัพย์รวมของ SVCE สำหรับ Q3 23 คือ 4.04 B EGP ซึ่งมากกว่า 1.08% มากกว่า Q2 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 1.71% ใน Q3 23 เป็น 2.77 B EGP

Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: EGP
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี