MARSA MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENTMARSA MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENTMARSA MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT

MARSA MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

MMAT พื้นฐาน

MARSA MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

หากคุณต้องการตรวจสอบมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด MMAT, อัตราส่วน P/E, EPS, ROI และอัตราส่วนทางการเงินอื่นๆ หน้านี้จะเป็นศูนย์รวมของคุณ

สถิติ
Q3 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: EGP
Q3 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย