LECICO EGYPTLECICO EGYPTLECICO EGYPT

LECICO EGYPT

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

LCSW พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ LECICO EGYPT

สินทรัพย์รวมของ LCSW สำหรับ Q4 23 คือ 5.46 B EGP ซึ่งมากกว่า 0.89% มากกว่า Q3 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 2.22% ใน Q4 23 เป็น 3.19 B EGP

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: EGP
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี