GOLDEN PYRAMIDS PLAZAGOLDEN PYRAMIDS PLAZAGOLDEN PYRAMIDS PLAZA

GOLDEN PYRAMIDS PLAZA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

GPPL พื้นฐาน

GOLDEN PYRAMIDS PLAZA สรุปรายได้

อียิปต์ มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี GOLDEN PYRAMIDS PLAZA 106.50 M USD, และปีก่อนนั้น 90.77 M USD.

จากซอร์ส
จากประเทศ