GB CORPGB CORPGB CORP

GB CORP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

GBCO พื้นฐาน

GB CORP ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

GBCO มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.20 EGP % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.42%