EXPORT DEVELOPMENT BANK OF EGYPTEXPORT DEVELOPMENT BANK OF EGYPTEXPORT DEVELOPMENT BANK OF EGYPT

EXPORT DEVELOPMENT BANK OF EGYPT

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

EXPA พื้นฐาน

EXPORT DEVELOPMENT BANK OF EGYPT งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ EXPA สำหรับไตรมาสที่แล้วคือ 4.33 B EGP และเพิ่มขึ้น 18.44% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้สุทธิของ Q3 23 คือ 1.03 B EGP

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: EGP
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM