CAIRO PHARMACEUTICALSCAIRO PHARMACEUTICALSCAIRO PHARMACEUTICALS

CAIRO PHARMACEUTICALS

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

CPCI พื้นฐาน

CAIRO PHARMACEUTICALS ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

CPCI มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 5.00 EGP % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 7.23%