SUEZ CANAL BANK S.A.ESUEZ CANAL BANK S.A.ESUEZ CANAL BANK S.A.E

SUEZ CANAL BANK S.A.E

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

CANA พื้นฐาน

SUEZ CANAL BANK S.A.E งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ CANA สำหรับไตรมาสที่แล้วคือ 4.12 B EGP และเพิ่มขึ้น 11.27% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้สุทธิของ Q1 24 คือ 538.32 M EGP

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: EGP
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM