B INVESTMENTS HOLDINGB INVESTMENTS HOLDINGB INVESTMENTS HOLDING

B INVESTMENTS HOLDING

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

BINV พื้นฐาน

B INVESTMENTS HOLDING ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

BINV มีการจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาส เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 1.00 EGP % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 24.55%