Thailand Terrorism IndexThailand Terrorism IndexThailand Terrorism Index

Thailand Terrorism Index

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
ข่าว Minds

จุดข้อมูลที่สำคัญ

ปล่อยครั้งล่าสุด
ระยะเวลาสังเกตการณ์
2023
ปล่อยครั้งหน้า
คาดการณ์
สูงสุด
7.46POINT เมื่อ 31 ธ.ค. 2012
ต่ำสุด
4.10POINT เมื่อ 31 ธ.ค. 2003

เกี่ยวกับ Thailand Terrorism Index

หมวดหมู่
เทรด
จุดกำเนิด
รอบการจ่าย
รายปี
หน่วย
POINT