TAALEEM HOLDINGS PTAALEEM HOLDINGS PTAALEEM HOLDINGS P

TAALEEM HOLDINGS P

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

TAALEEM พื้นฐาน

TAALEEM HOLDINGS P สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย TAALEEM คือ 4.32 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 14.68 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 3.42 k คน

สถิติ
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: AED
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย