AIR ARABIAAIR ARABIAAIR ARABIA

AIR ARABIA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

AIRARABIA พื้นฐาน

AIR ARABIA ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

AIRARABIA มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.20 AED % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 8.73%