JAT HOLDINGS LIMITEDJAT HOLDINGS LIMITEDJAT HOLDINGS LIMITED

JAT HOLDINGS LIMITED

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

JAT.N0000 พื้นฐาน

JAT HOLDINGS LIMITED ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.30 LKR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 4.39%