HORANA PLANTATIONS PLCHORANA PLANTATIONS PLCHORANA PLANTATIONS PLC

HORANA PLANTATIONS PLC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

HOPL.N0000 พื้นฐาน

HORANA PLANTATIONS PLC ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.40 LKR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 4.26%