ฟิวเจอร์สโลหะเงิน

SI1! COMEX
SI1!
ฟิวเจอร์สโลหะเงิน COMEX
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

ข่าวด่วน