Mexican Peso Futures (Jul 2024)Mexican Peso Futures (Jul 2024)Mexican Peso Futures (Jul 2024)

Mexican Peso Futures (Jul 2024)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

จุดเด่นของสัญญา

ปริมาณการซื้อขาย
Open interest
ขนาดสัญญา
500000
เดือน
Jul 2024
วันชำระ
ก.ค. 15, 2024
A representation of what an asset is worth today and what the market thinks it will be worth in the future.
ซื้อขายโดยตรงบนซูเปอร์ชาร์ตผ่านโบรกเกอร์ที่ผ่านการรองรับของเรา ผ่านการตรวจสอบอย่างครบถ้วน และถูกรีวิวโดยผู้ใช้

คำถามที่พบบ่อย

วันครบอายุที่ใกล้ที่สุดของ 6MN2024 คือ 15 ก.ค. 2024
เทรดเดอร์ต้องการขายสัญญาฟิวเจอร์เมื่อพวกเขาได้ทำเงินจากการลงทุนแล้ว แต่ยังมีเวลาเหลืออีกมากก่อนถึงวันครบอายุ ดังนั้นหลายคนจึงมองว่านี่เป็นทางเลือกที่ดีในการขาย 6MN2024 ก่อน 15 ก.ค. 2024