British Pound Futures (Dec 2025)British Pound Futures (Dec 2025)British Pound Futures (Dec 2025)

British Pound Futures (Dec 2025)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

British Pound Futures (Dec 2025) สัญญา

สัญลักษณ์
วันหมดอายุ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
เปลี่ยนแปลง
สูง
ต่ำ
Tech Rating
6BJ2024British Pound Futures (Apr 2024)
2024-04-151.2488+0.35%0.00441.24881.2471
มีแรงขาย
6BK2024British Pound Futures (May 2024)
2024-05-131.2479+0.27%0.00331.24971.2445
มีแรงขาย
6BM2024British Pound Futures (Jun 2024)
2024-06-171.2482+0.27%0.00331.25031.2445
มีแรงขาย
6BN2024British Pound Futures (Jul 2024)
2024-07-151.2451−0.86%−0.01081.24511.2451
มีแรงขายรุนแรง
6BU2024British Pound Futures (Sep 2024)
2024-09-161.2501+0.35%0.00431.25031.2494
มีแรงขาย
6BZ2024British Pound Futures (Dec 2024)
2024-12-161.2468−0.84%−0.01061.24681.2459
มีแรงขายรุนแรง
6BH2025British Pound Futures (Mar 2025)
2025-03-171.2479−0.86%−0.01081.25001.2479
มีแรงขายรุนแรง
6BM2025British Pound Futures (Jun 2025)
2025-06-161.2489−0.85%−0.01071.24891.2489
มีแรงขายรุนแรง
6BU2025British Pound Futures (Sep 2025)
2025-09-151.2498−0.86%−0.01081.25131.2498
มีแรงขายรุนแรง
6BZ2025British Pound Futures (Dec 2025)
2025-12-151.2508−0.85%−0.01071.25081.2508
มีแรงขายรุนแรง
6BH2026British Pound Futures (Mar 2026)
2026-03-161.2517−0.85%−0.01071.25171.2517
มีแรงขายรุนแรง
6BM2026British Pound Futures (Jun 2026)
2026-06-151.2530−0.85%−0.01071.25301.2530
มีแรงขายรุนแรง
6BU2026British Pound Futures (Sep 2026)
2026-09-141.2544−0.85%−0.01071.25441.2544
มีแรงขายรุนแรง
6BZ2026British Pound Futures (Dec 2026)
2026-12-141.2558−0.84%−0.01071.25581.2558
มีแรงขายรุนแรง
6BH2027British Pound Futures (Mar 2027)
2027-03-151.2572−0.84%−0.01071.25721.2572
มีแรงขายรุนแรง
6BM2027British Pound Futures (Jun 2027)
2027-06-141.2586−0.84%−0.01071.25861.2586
มีแรงขาย
6BU2027British Pound Futures (Sep 2027)
2027-09-131.2600−0.85%−0.01081.26001.2600
มีแรงขาย
6BZ2027British Pound Futures (Dec 2027)
2027-12-131.2614−0.85%−0.01081.26141.2614
มีแรงขาย
6BH2028British Pound Futures (Mar 2028)
2028-03-131.2628−0.85%−0.01081.26281.2628
มีแรงขายรุนแรง
6BM2028British Pound Futures (Jun 2028)
2028-06-161.2642−0.85%−0.01091.26421.2642
มีแรงขายรุนแรง
6BU2028British Pound Futures (Sep 2028)
2028-09-181.2657−0.85%−0.01091.26571.2657
มีแรงขายรุนแรง
6BZ2028British Pound Futures (Dec 2028)
2028-12-181.2671−0.85%−0.01091.26711.2671
มีแรงขายรุนแรง
6BH2029British Pound Futures (Mar 2029)
2029-03-191.2685−0.85%−0.01091.26851.2685
มีแรงขายรุนแรง