British Pound Futures (Jan 2024)British Pound Futures (Jan 2024)British Pound Futures (Jan 2024)

British Pound Futures (Jan 2024)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

British Pound Futures (Jan 2024) สัญญา

สัญลักษณ์
วันหมดอายุ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
เปลี่ยนแปลง
สูง
ต่ำ
Tech Rating
6BJ2024British Pound Futures (Apr 2024)
2024-04-151.2461+0.14%0.00171.24881.2461
มีแรงขาย
6BK2024British Pound Futures (May 2024)
2024-05-131.2444−0.02%−0.00021.24971.2443
มีแรงขาย
6BM2024British Pound Futures (Jun 2024)
2024-06-171.2453+0.05%0.00061.24541.2449
มีแรงขาย
6BN2024British Pound Futures (Jul 2024)
2024-07-151.2450−0.01%−0.00011.24501.2450
มีแรงขาย
6BQ2024British Pound Futures (Aug 2024)
2024-08-191.24531.24531.2453
6BU2024British Pound Futures (Sep 2024)
2024-09-161.2456−0.02%−0.00021.25031.2455
มีแรงขาย
6BZ2024British Pound Futures (Dec 2024)
2024-12-161.2466−0.02%−0.00021.24661.2466
มีแรงขาย
6BH2025British Pound Futures (Mar 2025)
2025-03-171.24790.00%0.00001.24791.2479
มีแรงขาย
6BM2025British Pound Futures (Jun 2025)
2025-06-161.24890.00%0.00001.24891.2489
มีแรงขาย
6BU2025British Pound Futures (Sep 2025)
2025-09-151.24980.00%0.00001.24981.2498
มีแรงขาย
6BZ2025British Pound Futures (Dec 2025)
2025-12-151.2507−0.01%−0.00011.25071.2507
มีแรงขาย
6BH2026British Pound Futures (Mar 2026)
2026-03-161.2516−0.01%−0.00011.25161.2516
มีแรงขาย
6BM2026British Pound Futures (Jun 2026)
2026-06-151.2529−0.01%−0.00011.25291.2529
มีแรงขาย
6BU2026British Pound Futures (Sep 2026)
2026-09-141.2545+0.01%0.00011.25451.2545
มีแรงขาย
6BZ2026British Pound Futures (Dec 2026)
2026-12-141.2560+0.02%0.00021.25601.2560
มีแรงขาย
6BH2027British Pound Futures (Mar 2027)
2027-03-151.2576+0.03%0.00041.25761.2576
มีแรงขาย
6BM2027British Pound Futures (Jun 2027)
2027-06-141.2591+0.04%0.00051.25911.2591
มีแรงขาย
6BU2027British Pound Futures (Sep 2027)
2027-09-131.2607+0.06%0.00071.26071.2607
มีแรงขาย
6BZ2027British Pound Futures (Dec 2027)
2027-12-131.2623+0.07%0.00091.26231.2623
มีแรงขาย
6BH2028British Pound Futures (Mar 2028)
2028-03-131.2638+0.08%0.00101.26381.2638
มีแรงขาย
6BM2028British Pound Futures (Jun 2028)
2028-06-161.2654+0.09%0.00121.26541.2654
มีแรงขาย
6BU2028British Pound Futures (Sep 2028)
2028-09-181.2670+0.10%0.00131.26701.2670
มีแรงขาย
6BZ2028British Pound Futures (Dec 2028)
2028-12-181.2686+0.12%0.00151.26861.2686
มีแรงขาย
6BH2029British Pound Futures (Mar 2029)
2029-03-191.2701+0.13%0.00161.27011.2701
มีแรงขาย