British Pound Futures (May 2024)British Pound Futures (May 2024)British Pound Futures (May 2024)

British Pound Futures (May 2024)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

จุดเด่นของสัญญา

ปริมาณการซื้อขาย
Open interest
ขนาดสัญญา
62500
เดือน
May 2024
วันชำระ
พ.ค. 13, 2024

ดูไอเดียทั้งหมด 

A representation of what an asset is worth today and what the market thinks it will be worth in the future.
ซื้อขายโดยตรงบนซูเปอร์ชาร์ตผ่านโบรกเกอร์ที่ผ่านการรองรับของเรา ผ่านการตรวจสอบอย่างครบถ้วน และถูกรีวิวโดยผู้ใช้