AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)

6A1! CME
6A1!
AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT) CME
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT) สัญญา

ทิกเกอร์
วันหมดอายุ
ล่าสุด
ผันผวน %1วัน
ผันผวน1วัน
สูง1วัน
ต่ำ1วัน
คะแนนทางเทคนิค1วัน
6AN2022AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES (JUL 2022)
2022-07-180.68730−0.59%−0.004100.691850.68730
มีแรงขาย
6AQ2022AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES (AUG 2022)
2022-08-150.68775−0.56%−0.003850.691850.68750
มีแรงขาย
6AU2022AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES (SEP 2022)
2022-09-190.68920−0.37%−0.002550.692500.68665
มีแรงขาย
6AV2022AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES (OCT 2022)
2022-10-170.69185−0.14%−0.000950.691850.69185
มีแรงขาย
6AZ2022AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES (DEC 2022)
2022-12-190.68820−0.56%−0.003850.691000.68710
มีแรงขายรุนแรง
6AH2023AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES (MAR 2023)
2023-03-130.68785−0.58%−0.004000.687850.68725
มีแรงขาย
6AM2023AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES (JUN 2023)
2023-06-190.69110−0.13%−0.000900.691100.69110
มีแรงขาย
6AU2023AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES (SEP 2023)
2023-09-180.68970−0.12%−0.000800.689700.68970
มีแรงขาย
6AZ2023AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES (DEC 2023)
2023-12-180.68825−0.11%−0.000750.688250.68825
มีแรงขาย
6AH2024AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES (MAR 2024)
2024-03-180.68680−0.09%−0.000650.686800.68680
มีแรงขาย
6AM2024AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES (JUN 2024)
2024-06-170.68535−0.09%−0.000600.685350.68535
มีแรงขาย
6AU2024AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES (SEP 2024)
2024-09-160.68330−0.07%−0.000500.683300.68330
มีแรงขาย
6AZ2024AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES (DEC 2024)
2024-12-160.68120−0.05%−0.000350.681200.68120
มีแรงขาย
6AH2025AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES (MAR 2025)
2025-03-170.67905−0.03%−0.000200.679050.67905
มีแรงขาย
6AM2025AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES (JUN 2025)
2025-06-160.67695−0.01%−0.000050.676950.67695
มีแรงขาย
6AU2025AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES (SEP 2025)
2025-09-150.674800.01%0.000050.674800.67480
มีแรงขาย
6AZ2025AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES (DEC 2025)
2025-12-150.672700.03%0.000200.672700.67270
มีแรงขาย
6AH2026AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES (MAR 2026)
2026-03-160.670550.04%0.000300.670550.67055
มีแรงขาย
6AM2026AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES (JUN 2026)
2026-06-150.668450.07%0.000450.668450.66845
มีแรงขาย
6AU2026AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES (SEP 2026)
2026-09-140.666300.08%0.000550.666300.66630
มีแรงขาย
6AZ2026AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES (DEC 2026)
2026-12-140.664200.11%0.000700.664200.66420
มีแรงขาย
6AH2027AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES (MAR 2027)
2027-03-150.662050.12%0.000800.662050.66205
มีแรงขาย
6AM2027AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES (JUN 2027)
2027-06-140.659950.15%0.001000.659950.65995
มีแรงซื้อรุนแรง