ฟิวเจอร์สข้าวสาลี ZW1!

ZW1!CBOT
ZW1!
ฟิวเจอร์สข้าวสาลีCBOT
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน