สัญญาซื้อขายล่วงหน้าถั่วเหลือง

ZS1!CBOT
ZS1!
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าถั่วเหลืองCBOT
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าถั่วเหลือง สัญญา

ทิกเกอร์
วันหมดอายุ
ราคา
ผันผวน % 1วัน
ผันผวน 1วัน
สูง 1วัน
ต่ำ 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ZSF2023SOYBEAN FUTURES (JAN 2023)
2023-01-131438'40.61%8'61443'01425'4
มีแรงซื้อ
ZSH2023SOYBEAN FUTURES (MAR 2023)
2023-03-141446'40.68%9'61450'41432'2
มีแรงซื้อ
ZSK2023SOYBEAN FUTURES (MAY 2023)
2023-05-121454'00.66%9'41458'21440'0
มีแรงซื้อ
ZSN2023SOYBEAN FUTURES (JUL 2023)
2023-07-141458'40.69%10'01462'21444'2
มีแรงซื้อ
ZSQ2023SOYBEAN FUTURES (AUG 2023)
2023-08-141441'00.73%10'41445'01428'2
มีแรงซื้อ
ZSU2023SOYBEAN FUTURES (SEP 2023)
2023-09-141399'00.63%8'61403'21389'4
มีแรงซื้อ
ZSX2023SOYBEAN FUTURES (NOV 2023)
2023-11-141377'60.60%8'21382'01368'0
ปานกลาง
ZSF2024SOYBEAN FUTURES (JAN 2024)
2024-01-121380'40.64%8'61382'01372'2
ปานกลาง
ZSH2024SOYBEAN FUTURES (MAR 2024)
2024-03-141374'60.70%9'41375'21366'6
มีแรงซื้อ
ZSK2024SOYBEAN FUTURES (MAY 2024)
2024-05-141372'60.73%10'01374'21365'2
มีแรงซื้อ
ZSN2024SOYBEAN FUTURES (JUL 2024)
2024-07-121374'60.81%11'01375'61366'6
มีแรงซื้อรุนแรง
ZSQ2024SOYBEAN FUTURES (AUG 2024)
2024-08-141364'00.81%11'01364'01364'0
มีแรงซื้อ
ZSU2024SOYBEAN FUTURES (SEP 2024)
2024-09-131343'60.83%11'01343'61343'6
มีแรงซื้อ
ZSX2024SOYBEAN FUTURES (NOV 2024)
2024-11-141324'20.78%10'21326'01314'0
มีแรงซื้อ
ZSF2025SOYBEAN FUTURES (JAN 2025)
2025-01-141326'40.76%10'01326'41326'4
มีแรงซื้อรุนแรง
ZSH2025SOYBEAN FUTURES (MAR 2025)
2025-03-141316'00.77%10'01316'01316'0
มีแรงซื้อรุนแรง
ZSK2025SOYBEAN FUTURES (MAY 2025)
2025-05-141311'20.77%10'01311'21311'2
มีแรงซื้อรุนแรง
ZSN2025SOYBEAN FUTURES (JUL 2025)
2025-07-141320'60.76%10'01320'61320'6
มีแรงซื้อ
ZSQ2025SOYBEAN FUTURES (AUG 2025)
2025-08-141310'00.77%10'01310'01310'0
มีแรงซื้อรุนแรง
ZSU2025SOYBEAN FUTURES (SEP 2025)
2025-09-121289'60.78%10'01289'61289'6
มีแรงซื้อรุนแรง
ZSX2025SOYBEAN FUTURES (NOV 2025)
2025-11-141266'41.04%13'01266'41265'6
มีแรงซื้อ
ZSN2026SOYBEAN FUTURES (JUL 2026)
2026-07-141262'41.04%13'01262'41262'4
มีแรงซื้อรุนแรง
ZSX2026SOYBEAN FUTURES (NOV 2026)
2026-11-131211'61.08%13'01211'61211'6
มีแรงซื้อรุนแรง