ดัชนีความผันผวน เอส&พี 500

VIX CBOE
VIX
ดัชนีความผันผวน เอส&พี 500 CBOE
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

การคาดการณ์ VIX