prajobv

Por : Technical Analysis

เพิ่มขึ้น
TVC:VIX   ดัชนีความผันผวน S&P 500
ดัชนี VIX Index ปรับตัวขึ้นแตะ 25.2 ชี้ว่าตลาดมองว่าดัชนี S&P 500 คืนนี้จะปรับตัวลงต่อ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ