UNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTSUNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTSUNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS

UNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS

ราคาเป้าหมาย

11.900.00 0.00%
นักวิเคราะห์ 1 ที่เสนอการคาดการณ์ราคา 1 ปีสำหรับ UMED มีค่าประมาณสูงสุดที่ — และค่าประมาณต่ำสุดที่ —

คะแนนนักวิเคราะห์

อ้างอิงจากนักวิเคราะห์ของ 2 ที่ให้คะแนนหุ้นเป็น UMED ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

อีพีเอส

‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ

รายได้

‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
ขอเตือน

คำถามที่พบบ่อย

ตามที่นักวิเคราะห์ให้ราคาเป้าหมายของ UMED ไว้ที่ 11.90 TND พร้อมกับประมาณการสูงสุดที่ 11.90 TND และประมาณการต่ำสุดที่ 11.90 TND ตรวจสอบว่าการประมาณการนี้เป็นจริงหรือไม่ในหนึ่งปีข้างหน้า ในขณะเดียวกันก็ดู ชาร์ตราคาหุ้น UNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS และติดตามสถานการณ์ปัจจุบันกับ ข่าว UMED และข่าวตลาดหุ้น