COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASINGCOMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASINGCOMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING

COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING

ราคาเป้าหมาย

24.300.00 0.00%
นักวิเคราะห์ 1 ที่เสนอการคาดการณ์ราคา 1 ปีสำหรับ CIL มีค่าประมาณสูงสุดที่ — และค่าประมาณต่ำสุดที่ —

คะแนนนักวิเคราะห์

อ้างอิงจากนักวิเคราะห์ของ 2 ที่ให้คะแนนหุ้นเป็น CIL ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

อีพีเอส

‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ

รายได้

‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
ขอเตือน

คำถามที่พบบ่อย

ตามที่นักวิเคราะห์ให้ราคาเป้าหมายของ CIL ไว้ที่ 24.30 TND พร้อมกับประมาณการสูงสุดที่ 24.30 TND และประมาณการต่ำสุดที่ 24.30 TND ตรวจสอบว่าการประมาณการนี้เป็นจริงหรือไม่ในหนึ่งปีข้างหน้า ในขณะเดียวกันก็ดู ชาร์ตราคาหุ้น COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING และติดตามสถานการณ์ปัจจุบันกับ ข่าว CIL และข่าวตลาดหุ้น