ARAB TUNISIAN LEASEARAB TUNISIAN LEASEARAB TUNISIAN LEASE

ARAB TUNISIAN LEASE

ATL พื้นฐาน

ARAB TUNISIAN LEASE ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

ATL มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.27 TND % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 6.89%