TELEFONICA DEL PERUTELEFONICA DEL PERUTELEFONICA DEL PERU

TELEFONICA DEL PERU

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

TELEFBC1 พื้นฐาน

TELEFONICA DEL PERU earnings per share and revenue

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ