SHOUGANG HIERRO PERUSHOUGANG HIERRO PERUSHOUGANG HIERRO PERU

SHOUGANG HIERRO PERU

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

SHPC1 พื้นฐาน

SHOUGANG HIERRO PERU ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

SHPC1 มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 2.62 PEN % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 5.42%