SCOTIABANK PERU SAASCOTIABANK PERU SAASCOTIABANK PERU SAA

SCOTIABANK PERU SAA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

SCOTIAC1 พื้นฐาน

SCOTIABANK PERU SAA งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ SCOTIAC1 สำหรับไตรมาสที่แล้วคือ 1.96 B PEN และเพิ่มขึ้น 5.60% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้สุทธิของ Q4 23 คือ 69.03 M PEN

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: PEN
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM