EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA SAEMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA SAEMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA SA

EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA SA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

POMALCC1 พื้นฐาน

EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA SA ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลPOMALCC1 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 0.01 PEN ซื้อก่อน 22 เมษายน เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.00%