NEXA RESOURCES PERU SAANEXA RESOURCES PERU SAANEXA RESOURCES PERU SAA

NEXA RESOURCES PERU SAA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

NEXAPEC1 พื้นฐาน

NEXA RESOURCES PERU SAA ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

NEXAPEC1 มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.02 PEN % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.90%