HERMES TRANSPORTES BLINDADOS SA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

HERMESC1 พื้นฐาน

HERMES TRANSPORTES BLINDADOS SA ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลHERMESC1 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.57 PEN % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 6.66%