COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SACOMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SACOMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SA

COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

BUENAVC1 พื้นฐาน

COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลBUENAVC1 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 0.27 PEN ซื้อก่อน 17 เมษายน เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.47%