CASTILLA AGRICOLA S.ACASTILLA AGRICOLA S.ACASTILLA AGRICOLA S.A

CASTILLA AGRICOLA S.A

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

INCASTILLA พื้นฐาน

CASTILLA AGRICOLA S.A ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

INCASTILLA มีการจ่ายเงินปันผลเป็นรายเดือน เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 254.35 COP ซื้อก่อน 13 สิงหาคม เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.97%