MMM

ROMCAB TG. MURES

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

MCAB พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ ROMCAB TG. MURES

สินทรัพย์รวมของ MCAB สำหรับ Q4 23 คือ 851.05 M RON, 14.28% น้อยกว่า Q3 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 15.13% ใน Q4 23 เป็น 1.1 B RON

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: RON
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี