CEAT LTD

CEATLTD BSE
CEATLTD
CEAT LTD BSE
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

CEATLTD financial statements

สรุปทางการเงินของ CEAT LTD พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ CEATLTD คือ 53.342B EPS TTM ของบริษัทคือ 121.33, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 1.36% และ P/E คือ 10.87

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด