รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

YUM financial statements

สรุปทางการเงินของ YUM BRANDS INC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ YUM คือ 756.776B MXN EPS TTM ของบริษัทคือ 109.00 MXN, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 1.57% และ P/E คือ 25.82 วันที่ของรายได้ YUM BRANDS INC ถัดไปคือ 10 กุมภาพันธ์ ค่าประมาณคือ 22.52 MXN

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด