PARKER-HANNIFIN CORPPARKER-HANNIFIN CORPPARKER-HANNIFIN CORP

PARKER-HANNIFIN CORP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

PH พื้นฐาน

PARKER-HANNIFIN CORP ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

PH มีการจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาส เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 25.39 MXN % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.08%