SINGULAR PEOPLE S.A.SINGULAR PEOPLE S.A.SINGULAR PEOPLE S.A.

SINGULAR PEOPLE S.A.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

SNG พื้นฐาน

SINGULAR PEOPLE S.A. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

SNG มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.03 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.05%