IBERPAPEL GESTION,S.A.IBERPAPEL GESTION,S.A.IBERPAPEL GESTION,S.A.

IBERPAPEL GESTION,S.A.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

IBG พื้นฐาน

IBERPAPEL GESTION,S.A. สรุปรายได้

รายได้ IBERPAPEL GESTION,S.A. สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 256.50 M EUR ซึ่งส่วนใหญ่ 196.88 M EUR มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Paper, ปีก่อนนำ 128.20 M EUR. สเปน มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี IBERPAPEL GESTION,S.A. 153.41 M EUR, และปีก่อนนั้น 99.63 M EUR.

จากซอร์ส
จากประเทศ