CIE AUTOMOTIVE, S.A.CIE AUTOMOTIVE, S.A.CIE AUTOMOTIVE, S.A.

CIE AUTOMOTIVE, S.A.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

CIE พื้นฐาน

CIE AUTOMOTIVE, S.A. สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย CIE คือ 0.77 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 6.62 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 25.31 k คน

สถิติ
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: EUR
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย