ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

ART พื้นฐาน

ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลART ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.03 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.89%