ACX พื้นฐาน

ACERINOX, S.A รายได้และรายได้

รายได้ของ ACX สำหรับครึ่งปีล่าสุดคือ 2.21 EUR ในขณะที่ค่าประมาณคือ 2.12 EUR ซึ่งคิดเป็น 4.25% ที่น่าประหลาดใจ รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 4.82B EUR แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 4.64B EUR ก็ตาม นอกจากนี้ ดูการเปลี่ยนแปลงประจำปีในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้นของรายได้ของ ACX และไดนามิกของรายได้

อีพีเอส
‪0‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ